Kontakt  vzájemný styk různých osob respektive skupin osob, jenž může nabývat nejrůznějších podob. Od prosté komunikace pomocí telekomunikačních a datových spojů přes verbální komunikaci až po osobní či intimní styk. (wikipedie)

Mattbox.cz s.r.o.
Dvořákova 1041/15
Ostrava  702 00

+420 602 200 113
matous@mattbox.cz
www.mattbox.cz

IČ: 01612727
DIČ: CZ01612727